Archiv informačních dokumentů městského úřadu

Vyvěšeno  -  staženo

2020
27.01.2020 - 15.02.2020  Veřejná nabídka na uzavření směnné smlouvu s doplatkem
27.01.2020 - 15.02.2020  Oznámení o lokální aplikaci přípravku Stutox II
03.02.2020 - 15.02.2020  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na středu 12. února 2020

2019
01.01.2019 - 31.12.2019  Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2018
25.01.2019 - 15.02.2019  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 491/41
25.02.2019 - 05.03.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 4. března 2019
28.03.2019 - 28.04.2019  Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
29.04.2019 - 26.05.2019  Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06.05.2019 - 03.06.2019  Návrh závěrečného účtu města Vysoké Veselí za rok 2018
07.05.2019 - 30.05.2019  Veřejná nabídka pronájmu pozemku č. 179/50
22.05.2019 - 30.05.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 29. května 2019
28.05.2019 - 30.06.2019  Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
28.05.2019 - 30.06.2019  Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané 24.05 a 25.05.2019 ve V. Veselí
03.06.2019 - 30.09.2019  Shválený závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2018
26.06.2019 - 15.07.2019  Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
08.08.2019 - 09.09.2019  Veřejná nabídka prodeje automobilu A30 DVS 12
20.08.2019 - 29.08.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 28. srpna 2019
12.09.2019 - 22.10.2019  Výzva občanům vlastnící nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
23.09.2019 - 10.10.2019  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku č. 630/1 o výměře 63 m2
11.11.2019 - 29.11.2019  Návrh střednědobého rozpočtového výhledu pro roky 2021 - 2023
19.11.2019 - 28.11.2019  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. listopadu 2019

2018
02.01.2018 - 28.01.2018  Informace o volbě prezidenta České republiky
13.01.2018 - 25.02.2018  Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v 1. a 2. kole ve Vysokém Veselí
26.02.2018 - 31.03.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku
13.02.2018 - 04.03.2018  Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (12.02.2018)
06.03.2018 - 15.03.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 14. března 2018
09.03.2018 - 30.05.2018  Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
09.03.2018 - 30.05.2018  Projednání zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
19.03.2018 - 06.04.2018  Rekonstrukce bytového domu č. p. 159
12.03.2018 - 17.04.2018  Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřská školy
04.05.2018 - 30.06.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku
09.05.2018 - 10.01.2019  Informační leták ke svozu komunálního odpadu
11.05.2018 - 30.06.2019  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2017
22.05.2018 - 15.07.2018  Ukončení mimořádných veterinárních opatření pro včelstva
24.05.2018 - 15.07.2018  Informace GDPR - zpracování osobních údajů městským úřadem Vysoké Vesel
29.05.2018 - 15.07.2018  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku č. 690/1 v k.ú. Vysoké Veselí
31.05.2018 - 18.06.2018  Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2017
04.06.2018 - 15.06.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 12. června 2018
25.06.2018 - 15.07.2018  Záměr města Vysoké Veselí darovat Královéhradeckému kraji pozemek o výměře 120 m2
29.06.2018 - 15.10.2018  Oznámení pro volby do zastupitelstva města
26.07.2018 - 07.09.2018  Rozh. hejtmana Královéhradeckého kraje o období mimořádných klimatických podmínek
29.07.2018 - 16.08.2018  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v hasičské zbrojnici ve Vysokém Veselí
30.07.2018 - 31.08.2018  Veřejná vyhláška - Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
01.08.2018 - 05.06.2019  Zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť
31.08.2018 - 15.09.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 10. září 2018
31.08.2018 - 30.09.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 v k. ú. Vysoké Veselí
07.09.2018 - 15.10.2018  Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
17.09.2018 - 15.10.2018  Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
20.09.2018 - 07.10.2018  Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce
07.10.2018 - 10.01.2019  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2018
24.10.2018 - 10.01.2019  Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vysoké Veselí
12.11.2018 - 10.01.2019  Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
22.11.2018 - 31.12.2018  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 v k. ú. Vysoké Veselí
03.12.2018 - 11.12.2018  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 10. prosince 2018
10.12.2018 - 31.12.2018  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům)
12.12.2018 - 31.01.2019  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o odpadech
13.12.2018 - 26.02.2019  Výběrové řízení na pozici hlavní účetní města

2017
03.01.2017 - 02.01.2019  Rozpočet a rozpočtová opatření 2017
03.01.2017 - 03.01.2020  Dodatek smlouvy o výpomoci z rozpočtu Mikroreg. Podchl. spolku MAS Podchlumí"
03.01.2017 - 03.01.2020  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova"
05.01.2017 - 20.05.2017  Veřejná vyhláška návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vysoké Veselí
05.01.2017 - 31.07.2017  Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vysoké Veselí
26.01.2017 - 24.02.2017  Písemná výzva k podání nabídky
01.02.2017 - 01.02.2020  Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Char. peč. služby na rok 2017
14.02.2017 - 14.04.2019  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 2. 2017
24.02.2017 - 07.03.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 6. března 2017
20.03.2017 - 30.01.2020  Dotace z rozpočtu města Vysokého Veselí tv. jednotě Sokol Vysoké Veselí
21.03.2017 - 11.11.2019  Rozpočtový výhled pro roky 2017 - 2019
18.04.2017 - 27.04.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 26. dubna 2017
25.04.2017 - 17.05.2017  Výzva k podání nabídky - Dětské Hřiště v MŠ Vysoké Veselí
26.04.2017 - 31.12.2017  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2016
26.04.2017 - 30.05.2017  Oznámení včelařům o opatřeních v ochranném pásmu MVP v okolí obce Butoves
27.04.2017 - 30.05.2017  Výzva k podání nabídky na zakázku "Dětské hřiště v MŠ Vysoké Veselí"
05.05.2017 - 20.06.2017  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016
17.05.2017 - 17.05.2018  Smlouva o provedení díla "Školní zahrada"
19.05.2017 - 17.10.2017  Veřejná nabídka na pronájem nebytových prostor v č.p. 2 (kulturní dům)
25.05.2017 - 25.06.2017  Smlouva o provedení díla "Školní zahrada"
22.06.2017 - 31.07.2017  Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoké Veselí
22.06.2017 - 31.07.2017  Uzavírka silnice v prostoru mostu přes mlýnský náhon - prodloužení platnosti
14.07.2017 - 25.07.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 24. července 2017
14.07.2017 - 30.09.2017  Nařízení Rady města Vysoké Veselí
16.08.2017 - 20.09.2017  Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu
12.09.2017 - 30.09.2018  Projekt "Školní zahrada"
20.09.2017 - 22.11.2017  Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém Kraji
03.10.2017 - 23.10.2017  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
13.10.2017 - 24.10.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 23. října 2017
17.10.2017 - 05.11.2017  Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
23.10.2017 - 05.11.2017  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vysokém Veselí
05.11.2017 - 15.12.2017  Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
06.11.2017 - 15.12.2017  Veřejná nabídka - směna pozemku
08.11.2017 - 07.12.2017  Podchlumí - Návrh rozpočtu na r. 2018
08.11.2017 - 07.12.2017  Podchlumí - Návrh rozpočtu na r. 2018 - finanční příloha
10.11.2017 - 15.12.2017  Přechodná úprava provozu v ulici Zimmermanova
13.11.2017 - 27.12.2017  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2018
08.12.2017 - 20.12.2017  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 18. prosince 2017
20.12.2017 - 31.01.2018  Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o odpadech

2016
06.01.2016 - 31.01.2016  Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
06.01.2016 - 31.01.2016  Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
08.01.2016 - 20.01.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 18. ledna 2016
13.01.2016 - 31.01.2016  Opatření obecné povahy - Národní plán povodí labe
30.01.2016 - 09.02.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 8. února 2016
08.02.2016 - 15.03.2016  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zpevnění chodníku na hřbitově
09.02.2016 - 30.04.2019  Oblastni charita Jičin - smlouva o poskytnutí příspěvku
09.02.2016 - 14.03.2016  Oblastni charita Jičin - příspěvek
15.03.2016 - 11.04.2016  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení - Oprava objektu pro spolkovou činnost
30.03.2016 - 12.06.2016  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2015
11.04.2016 - 30.04.2016  Pronájem pozemku - veřejná nabídka
22.04.2016 - 03.05.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 2. května 2016
29.04.2016 - 12.06.2016  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2015
10.05.2016 - 01.06.2016  Veřejná nabídka pronájmu nebytových prostor v č.p. 5 pro obchod
13.05.2016 - 16.09.2016  Smlouva o dílo na úpravu obecni stodoly
24.05.2016 - 16.09.2016  Smlouva o dílo na zpevnění chodníku na hřbitově a parkoviště
24.05.2016 - 16.09.2016  Smlouva o dílo na opravu chodníku na ulici 1. máje
15.06.2016 - 03.01.2017  Elektronická evidence tržeb - základní informace
16.06.2016 - 16.09.2016  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/71 v k. ú. Vysoké Veselí
24.06.2016 - 16.09.2016  Výzva "Oprava chodníku v ulici Husova ve Vysokém Veselí"
18.07.2016 - 30.07.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. července 2016
21.07.2016 - 10.01.2019  Informační leták města Vysokého Veselí - změna svozu odpadů
08.08.2016 - 16.09.2016  Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č. p. 5 jako obchod
30.08.2016 - 01.02.2017  Oprava chodníku v ulici Husova
09.09.2016 - 14.02.2017  Nemovitosti s nedostatečně ident. vlastníkem - údaje k 1. 9. 2016
16.09.2016 - 17.10.2016  Oznámení o volbách do zastupitelstev krajů
19.09.2016 - 17.10.2016  Projednání zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
08.10.2016 - 06.12.2016  Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016
08.10.2016 - 06.12.2016  Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
18.10.2016 - 27.10.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 26. října 2016
18.10.2016 - 03.01.2017  Veřejná nabídka k pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici
19.10.2016 - 03.01.2017  Elektronická evidence tržeb - upozornění podnikatelům
01.11.2016 - 16.12.2016  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2017
02.11.2016 - 02.11.2018  Pořízení zametacího vozu
02.11.2016 - 02.11.2019  Bezpečné a bezbariérové chodníky - I. a II. etapa
11.11.2016 - 30.11.2016  Oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: VS 5600012014
15.11.2016 - 03.01.2020  Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
16.11.2016 - 03.01.2017  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2017
19.11.2016 - 03.01.2017  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení - Oprava hygienických zařízení v ZŠ
28.11.2016 - 08.12.2016  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 7. prosince 2016
06.12.2016 - 03.01.2020  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova"
06.12.2016 - 03.01.2020  Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS

2015
07.01.2015 - 07.08.2015  Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“
08.01.2015 - 22.02.2016  Zjišťovací řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
10.02.2015 - 21.05.2015  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1.2.2015
12.02.2015 - 21.04.2015  Změna záplavového území významného vodního toku Cidlina
12.02.2015 - 13.04.2015  Veřejná nabídka dvou pozemků v katastrálním území Vysoké Veselí
12.02.2015 - 21.04.2015  Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městy Jičín a Vysoké Veselí
12.02.2015 - 21.04.2015  Výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení: Oprava ulice Zahradní
13.02.2015 - 14.05.2015  Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy
18.02.2015 - 10.03.2015  Smlouva o dílo „Energeticky úsporná opatření na objektu ZŠ - Vysoké Veselí“
27.02.2015 - 10.03.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 9. března 2015
09.03.2015 - 13.04.2015  Záměr města Vysoké Veselí darovat pozemky Královéhradeckému kraji
24.03.2015 - 13.04.2015  Veřejná nabídka pronájmu nebytových prostor v hasičské zbrojnici ve Vysokém Veselí
01.04.2015 - 21.04.2015  Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
03.04.2015 - 14.04.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 13. dubna 2015
07.04.2015 - 20.04.2015  Pozvánka na besedu o právech, povinnostech a ochraně občanů při exekucích
15.04.2015 - 21.04.2015  Oznámení pozemní aplikace insekticidu Nurelle D - oznámení podává Agro Žlunice, a. s.
15.04.2015 - 19.05.2015  Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí
21.04.2015 - 14.05.2015  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2014
28.04.2015 - 07.08.2015  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2015
28.04.2015 - 07.08.2015  Inf. ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nem. věcí v roce 2015
28.04.2015 - 14.05.2015  Záměr č. 21/2015 darovat pozemky v k. ú. a obci Vysoké Veselí
19.05.2015 - 04.12.2015  Celkové vyúčtování vodného a stočného
21.05.2015 - 07.08.2015  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 5. 2015
21.05.2015 - 07.08.2015  Rekonstrukce části komunikace III/28044 Vysoké Veselí - Žeretice - Slatiny
29.05.2015 - 07.08.2015  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2014
06.06.2015 - 16.06.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 15. května 2015
16.06.2015 - 04.12.2015  Schválení účetní závěrky města Vysoké Veselí
24.06.2015 - 04.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
26.06.2015 - 04.12.2015  Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy Vysoké Veselí
09.07.2015 - 07.08.2015  Veřejná nabídka pozemku č. 487/49 o výměře 208 m2 v k. ú. Vysoké Veselí
14.07.2015 - 26.10.2017  Částečná uzavírka silnice v prostoru mostu přes mlýnský náhon u Nového rybníka
28.07.2015 - 04.12.2015  Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice III. tř. č. 28044 Vysoké Veselí-Slatiny
30.07.2015 - 04.12.2015  Úprava autobusové dopravy v době uzavírky silnice Vysoké Veselí - Žeretice
31.07.2015 - 04.12.2015  Opatření obecné povahy při nedostatku vody
07.08.2015 - 04.12.2015  Veřejná nabídka pronajmutí nebytové prostory v č.p. 5 jako obchod
10.08.2015 - 04.12.2015  Zahájení řízení o změně katastrálních hranic
18.08.2015 - 04.12.2015  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/34, díl a, o výměře 7 m2 v k. ú. Vysoké Veselí
19.08.2015 - 04.12.2015  Prodloužení termínu uzavírky Žeretice - Slatiny
21.08.2015 - 04.12.2015  Směna pozemků
21.08.2015 - 04.12.2015  Výzva k přihlášení zájemců o pracovníka na výkon úředníka úz. samosprávného celku
27.08.2015 - 15.09.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva na pondělí 7. září 2015
29.09.2015 - 29.09.2018  Podpora Královéhradeckého kraje na opravu ulice Zahradní ve Vysokém Veselí
14.10.2015 - 04.12.2015  Záměr č. 62/2015 darovat pozemky v k. ú. a obci Vysoké Veselí
02.11.2015 - 31.12.2016  Rozpočet města Vysoké Veselí na rok 2016
03.11.2015 - 01.06.2016  Veřejná nabídka pronajmutí nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci
18.10.2015 - 21.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Vysoké Veselí
18.11.2015 - 21.12.2015  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Veselská Lhota
20.11.2015 - 21.12.2015  Návrh rozpočtu Svazku obcí mikroregionu podchlumí na rok 2016
27.11.2015 - 08.12.2015  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 7. prosince 2015
08.12.2015 - 28.12.2015  Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Veselí č.1/2015

2014
21.02.2014 - 21.05.2014  Stanovisko MŽP k návrhu „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020“
13.03.2014 - 18.07.2014  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí
27.03.2014 - 21.05.2014  Ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu varroázy včel
16.04.2014 - 21.05.2014  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
16.04.2014 - 21.05.2014  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
16.04.2014 - 21.05.2014  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2013
28.04.2014 - 12.05.2014  Statické zajištění tělocvičny
29.04.2014 - 21.05.2014  Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2013
02.05.2014 - 05.11.2014  Oznámení o zamýšleném převodu nemovitostí ve Veselské Lhotě
15.05.2014 - 21.05.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva v pondělí 19. května 2014
21.05.2014 - 05.11.2014  Účetní uzávěrka obce Vysoké Veselí za rok 2013
06.06.2014 - 27.02.2015  Změna rozsahu záplavového území významného vodního toku Cidlina
06.06.2014 - 27.02.2015  Mapa záplavového území v okolí Vysokého Veselí
12.06.2014 - 05.11.2014  Protokol o schvalování účetní uzávěrky
25.06.2014 - 23.10.2014  Oznámení pro volby do zastupitelstva obce dne 10.10. - 11.10.2014
09.07.2014 - 19.08.2014  Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu
18.07.2014 - 30.07.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 28. července 2014
18.07.2014 - 12.06.2016  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí
25.07.2014 - 19.08.2014  Výběr zhotovitele zakázky "Energeticko úsporná opatření na objektu základní školy"
30.07.2014 - 23.10.2014  Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem s údaji k 1.7.2014
30.07.2014 - 23.10.2014  Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru VV
21.08.2014 - 06.09.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 1. září 2014
29.09.2014 - 05.10.2014  Pozvánka města Vysoké Veselí a církve římskokatolické na varhanní koncert
05.10.2014 - 05.11.2014  Veřejná nabídka - stavební pozemky
12.10.2014 - 10.02.2015  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2014
22.10.2014 - 13.04.2015  Smlouva o dílo „Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Vysokém Veselí – I. a II. etapa“
24.10.2014 - 05.11.2014  Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 3. 11. 2014
30.10.2014 - 27.02.2015  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2015
06.11.2014 - 27.02.2015  Veřejná nabídka pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 v k. ú. Vysoké Veselí
20.11.2014 - 27.02.2015  Žádost o spolupráci k návrhu změny stávající lokality CZ0523286 Rybník Smrkovák
30.10.2014 - 27.02.2015  Zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota
04.12.2014 - 23.12.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 15. prosince 2014
29.12.2014 - 27.02.2015  Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014–2020

2013
07.01.2013 - 21.05.2014  Informace o financování územního plánu města Vysoké Veselí
08.01.2013 - 17.01.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 16. ledna 2013
09.01.2013 - 21.05.2014  Informace o financování obnovy barokního sousoší Piety z 19. století
12.01.2013 - 05.03.2013  Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v 1. a 2. kole ve Vysokém Veselí
22.02.2013 - 07.04.2013  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostíí
05.03.2013 - 25.03.2013  Závěrečný účet za rok 2012
18.03.2013 - 02.04.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. března 2013
25.03.2013 - 07.05.2013  Nařízení státní veterinární správy - zamezení šíření parazita včel kleštíka včelího
02.04.2013 - 21.05.2014  Informace o podpoře EU našemu městu v roce 2013
07.04.2013 - 30.07.2013  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa
12.04.2013 - 25.04.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 22. dubna 2013
12.04.2013 - 07.05.2013  Pozvánka na přátelské posezení u příležitosti "Pálení čarodějnic"
18.04.2013 - 28.11.2013  Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Veselský háj
10.05.2013 - 28.11.2013  Závěrečný účet mikroregiounu Podchlumí za rok 2012
13.05.2013 - 27.08.2013  Veřejná nabídka pronájmu pozemku číslo 302/39 v k. ú. Vysoké Veselí.
13.05.2013 - 25.05.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 22. května 2013
15.05.2013 - 27.08.2013  Sdělení Ministerstva životního prostředí
15.05.2013 - 27.08.2013  Závěr zjišťovacího řízení MŽP
10.06.2013 - 28.11.2013  Návrh plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Javorka a Cidlina-Sběř3
17.06.2013 - 08.07.2013  Výzva k podání nabídek na zateplení budovy obecního úřadu
18.06.2013 - 08.07.2013  Veřejná zakázka na dodání zametacího vozu
09.07.2013 - 28.11.2013  Hodnocení výběrového řízení na zakoupení zametacího stroje
05.07.2013 - 05.08.2013  Konkurz na pozici zaměstnanec města – obsluha zametacího stroje
18.07.2013 - 05.08.2013  Výzva k podání nabídky zakázky malého rozsahu
31.07.2013 - 28.11.2013  Písemná zpráva zadavatele - nákup komunální techniky
13.08.2013 - 27.08.2013  Rozhodnutí o jednotlivé letecké aplikaci
23.08.2013 - 28.11.2013  Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
27.10.2013 - 18.01.2014  Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vysokém Veselí
31.10.2013 - 28.11.2013  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2014
31.10.2013 - 28.18.2013  Uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období
04.11.2013 - 18.01.2014  Návrh rozpočtu na rok 2014
06.11.2013 - 21.11.2013  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 19. listopadu 2013
06.11.2013 - 21.11.2013  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 503/2012 v katastru Veselská Lhota
28.11.2013 - 18.01.2014  Nabídka pozemků určených k pronájmu k zemědělské činnosti
28.11.2013 - 18.01.2014  Příloha - seznam pozemků určených k pronájmu
14.12.2013 - 13.03.2014  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí
14.02.2013 - 14.02.2014  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 24. února 2014

2012
03.01.2012 - 02.04.2012  Pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici
18.01.2012 - 02.04.2012  Povolení výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů
17.02.2012 - 14.03.2012  Veřejná nabídka na směnu pozemků
16.03.2012 - 02.04.2012  Oznámení o závěrečném účtu města Vysoké Veselí za rok 2011
16.03.2012 - 02.04.2012  Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2011
05.04.2012 - 28.05.2012  Konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Vysoké Veselí
25.05.2012 - 05.06.2012  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 4. června 2012
04.06.2012 - 15.10.2012  Závěrečný účet mikroregionu podchlumí za rok 2011
04.07.2012 - 20.08.2012  Výzva k podání nabídek na akci: „Oprava knihovny“
02.08.2012 - 15.10.2012  Veřejná nabídka prodeje pozemku č. 179/68 o výměře 20 m2 ve Vysokém Veselí
16.08.2012 - 06.09.2012  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 27. srpna 2012
20.08.2012 - 22.02.2013  Seznam žadatelů o palivové dřevo z obecního lesa dle data došlých žádostí
06.09.2012 - 21.05.2014  Veřejně prospěšné práce - financování (1)
06.09.2012 - 21.05.2014  Veřejně prospěšné práce - financování (2)
20.09.2012 - 15.10.2012  Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
15.10.2012 - 05.03.2013  Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12. 10. – 13. 10. 2012
22.10.2012 - 19.12.2012  Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o vydání územního plánu Vysoké Veselí
01.11.2012 - 05.03.2013  Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v kat. úz. Vysoké Veselí
07.11.2012 - 05.03.2013  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2013
21.11.2012 - 05.03.2013  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2013
29.11.2012 - 05.03.2013  Veřejná vyhláška NATURA 2000 o ochraně přírody
03.12.2012 - 19.12.2012  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 18. prosince 2012
19.12.2012 - 08.01.2013  Schválený územní plán města Vysoké Veselí

2011
07.02.2011 - 23.02.2011  Veřejná nabídka prodeje bytu
03.03.2011 - 19.03.2011  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 14. března 2011
13.03.2011 - 18.04.2011  Závěrečný účet mikroregionu Podchlumí za rok 2010
19.03.2011 - 23.06.2011  Nařízení krajské veterinární správy - zamezení šíření varroázy včel
26.03.2011 - 23.06.2011  Nařízení krajské veterinární správy - opatření při výskytu nebezp. nákazy včelího plodu
30.03.2011 - 18.04.2011  Závěrečný účet MěÚ Vysoké Veselí za rok 2010 - oznámení o možnosti nahlédnutí
03.04.2011 - 02.04.2012  Návrh zadání územního plánu Vysokého Veselí (nová verze) - vyhláška
03.04.2011 - 22.10.2012  Návrh zadání územního plánu Vysokého Veselí (nová verze)
18.04.2011 - 27.04.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 26. dubna 2011
27.05.2011 - 24.11.2011  Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Rybník Smrkovák
13.06.2011 - 23.06.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 20. června 2011
11.09.2011 - 15.09.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 12. září 2011
15.09.2011 - 24.11.2011  Veřejná vyhláška o vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
21.10.2011 - 12.04.2012  Výsledky Veselských her, které se konaly dne 3. září 2011
11.09.2011 - 24.11.2011  Veřejná nabídka pronájmu části pozemku číslo 419 o výměře 264 m2 v k. ú. V. Veselí
12.11.2011 - 02.04.2012  Návrh rozpočtu města Vysoké Veselí na rok 2012
16.11.2011 - 02.04.2012  Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Podchlumí na rok 2012
11.09.2011 - 20.12.2011  Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 6. prosince 2011

2010
02.02.2010 - 12.02.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 10. února 2010
12.03.2010 - 25.07.2010  Záměr „Biodegradační plocha v areálu spol. Dřevařské závody Vysoké Veselí s. r. o.“
16.03.2010 - 25.07.2010  Podrobné údaje „Biodegradační plocha v areálu spol. Dřev. závody V. Veselí s. r. o.“
22.03.2010 - 25.07.2010  Veřejná nabídka prodeje pozemku číslo 319/1 o celkové výměře 9985 m2
08.04.2010 - 25.07.2010  Biodegradační plochav areálu společnosti Dřevařské závody - zastavení řízení
08.04.2010 - 25.07.2010  Závěrečný účet mikroregionu Podchlumí za rok 2009
08.04.2010 - 25.07.2010  Zařízení určené k biodegradaci odpadů – zastavení řízení
28.04.2010 - 11.05.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 10. května 2010
06.05.2010 - 27.08.2010  Výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu
19.05.2010 - 25.07.2010  Veřejná nabídka prodeje pozemků
29.05.2010 - 25.07.2010  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Vysokém Veselí
02.06.2010 - 03.04.2011  Návrh územního plánu Vysokého Veselí - vyhláška
02.06.2010 - 03.04.2011  Návrh zadání územního plánu pro Vysoké Veselí
19.07.2010 - 17.10.2010  Volební obvod a počet členů zastupitelstva
04.08.2010 - 27.08.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 9. srpna 2010
04.08.2010 - 27.08.2010  Veřejná nabídka prodeje části pozemku č. 690/1
11.08.2010 - 17.10.2010  Volby - počet členů komise
04.08.2010 - 27.08.2010  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 6. září 2010
25.08.2010 - 17.10.2010  Volební okrsek a jeho sídlo
26.08.2010 - 17.10.2010  Pronájem části pozemku číslo 690/1
15.10.2010 - 16.12.2010  Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2010
15.10.2010 - 16.12.2010  Volby do Senátu Parlamentu ČR 2010 - výsledky hlasování ve Vysokém Veselí
27.10.2010 - 24.11.2011  Revize nemovitostí a digitalizace mapy katastru Vysoké Veselí
01.11.2010 - 09.11.2010  Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
07.12.2010 - 01.03.2011  Veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

2009
26.04.2009 - 12.05.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 11. května 2009
12.06.2009 - 23.06.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 22. června 2009
11.08.2009 - 29.08.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 28. srpna 2009
26.10.2009 - 16.11.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 11. listopadu 2009
02.11.2009 - 17.02.2010  Veřejná nabídka nájmu pozemků KN číslo 477/115 3337 m2, KN číslo 477/111 3174 m2
12.11.2009 - 17.02.2010  Veřejná nabídka pozemku k prodeji o výměře 14 m2
02.12.2009 - 30.12.2009  Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 16. prosince 2009
30.12.2009 - 18.01.2010  Prodej bytu v č. p. 183/14

2008
09.02.2008 - 07.01.2009  Informační leták města Vysoké Veselí
06.03.2008 - 30.04.2008  Prodej stavebního pozemku číslo 482/23 o výměře 143 m2 v k. ú. Vysoké Veselí
06.03.2008 - 30.04.2008  Výběrové řízení "Správce obce" pro Českou pojišovnu

2007
01.03.2007 - 12.12.2007  Prodej budovy bývalé školky, pronájem nebytových prostor
04.06.2007 - 30.04.2008  Prodej stavebního pozemku číslo 193 o výměře 268 m2 v k. ú. Vysoké Veselí