Informace k vyhlášení nouzového stavu

 1. Informace k nouzovému stavu ve školství   [pdf]
 2. Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194   [pdf]
 3. Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 197   [pdf]
 4. Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 198   [pdf]
 5. Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 199   [pdf]
 6. Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 200   [pdf]
 7. Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 201   [pdf]
 8. Sbírka zákonů ze dne 16. 3. 2020   [pdf]
  Tato sbírka obsahuje další usnesení vlády ČR a opravu tiskových chyb předchozích usnesení.
 9. Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2   [pdf]
 10. Sbírka zákonů ze dne 18. 3. 2020   [pdf]
  Tato sbírka obsahuje další tři usnesení vlády ČR.
 11. Mimořádné opatření pro seniory   [pdf]
 12. Omezený provoz všech orgánů veřejné moci a správních orgánů   [pdf]
 13. Omezení dopravní obslužnosti   [pdf]
 14. Prodloužení platnosti opatření o dočasné ochraně vnitřních hranic ČR   [pdf]