Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ► Úřední deska
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů"
  [19.03.2018 - 31.12.2021] (pdf 69 kB)
 2. Projekt "Vysoké Veselí inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 – I. etapa"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 33 kB)
 3. Projekt "Sportem proti rasismu a předsudkům – workoutové hřiště"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 72 kB)
 4. Projekt "Zateplení budovy zámku ZŠ v obci Vysoké Veselí"
  [04.08.2021 - 31.12.2024] (pdf 266 kB)
 5. Projekt "Pořízeni decentrální vzduchotechniky do budovy zámku ZŠ v obci Vysoké Veselí"
  [06.08.2021 - 31.12.2024] (pdf 143 kB)
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 10. 3. 2021  
  [16.03.2021 - 31.12.2021] (pdf 110 kB)
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 7. 6. 2021  
  [17.06.2021 - 31.12.2021] (pdf 103 kB)
 3. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 8. 9. 2021  
  [15.09.2021 - 31.12.2021] (pdf 108 kB)
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2021
  [16.12.2020 - 31.12.2022]
 2. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2020
  [29.11.2019 - 31.12.2021]
 3. Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2019 - 2021  
  [27.12.2017 - do aktualizace] (pdf 34 kB)
 4. Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 - 2023  
  [29.11.2019 - do aktualizace] (pdf 112 kB)
 5. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022 - 2024  
  [16.112.2020 - do aktualizace] (pdf 99 kB)
 6. Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2019  
  [24.06.2020 - 30.06.2021] (pdf 2032 kB)
 7. Na Monitoru Ministerstva financí jsou zveřejněné rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění
  [11.11.2019 - bez časového omezení]
Informace stavebního úřadu
 1. Stavební úřad v současné době nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf nebo *.doc
Informace městského úřadu
 1. Veterinární opatření k zamezení šíření tzv. „ptačí chřipky“
  [24.11.2021 - 31.12.2021] (pdf 335 kB)
 2. Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022
  [15.11.2021 - do schválení] (pdf 85 kB)
 3. Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022
  [15.11.2021 - do schválení] (pdf 65 kB)
 4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
  [15.11.2021 - do aktualizace] (pdf 247 kB)
 5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
  [15.11.2021 - do uktualizace] (pdf 60 kB)
 6. Soupis poskytnutých dotací z rozpočtu města v roce 2022
  [15.11.2021 - 31.12.2021] (pdf 31 kB)
 7. Veřejná nabídka pronájmu zemědělských pozemků
  [22.10.2021 - 31.11.2021] (pdf 104 kB)
 8. Schválený závěrečný účet za rok 2020 města Vysokého Veselí
  [11.06.2021 - do schválení ZÚ za následující rok] (pdf 6078 kB)
 9. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
  [27.08.2021 - do aktualizace] (pdf 110 kB)
 10. Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci
  [12.03.2019 - do rozhodnutí o pronájmu] (pdf 88 kB)
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v kú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota   [30.09.2021 - 30.09.2022] (pdf 314 kB)
 2. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2021   [20.07.2021 - 31.12.2024] (pdf 51 kB)
 3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysoké Veselí pro TJ Sokol
  [27.05.2021 - 31.12.2022 (pdf 55 kB)
 4. Smlouva o dílo "Workoutové hřiště"
  [02.09.2020 - 31.12.2021] (pdf 122 kB)
 5. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2020   [20.02.2020 - 31.03.2023] (pdf 767 kB)
 6. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2019   [19.11.2019 - 31.03.2022] (pdf 830 kB)
 7. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 8. Územní plán města Vysoké Veselí - úplné znění po Změně č. 1“.  
  [09.09,2021 - do aktualizace]
 9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  [16.08.2017 - trvale] (pdf 1701 kB)
 10. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.2006 - do aktualizace] (pdf 59 kB)
Dokumenty svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
 1. Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
  [25.11.2020 - 31.12.2021] (pdf 204 kB)
 2. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2020
  [11.06.2021 - do schválení návrhu] (pdf 15924 kB)
 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022-2024
  [11.06.2021 - do schválení návrhu] (pdf 41 kB)
 4. Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2021
  [25.11.2020 - do schválení návrhu] (pdf 96 kB)
 5. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace] (pdf 39 kB)
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu
 3. Archiv informačních dokumentů svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů