Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ► Úřední deska
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů"
  [19.03.2018 - 31.12.2021] (pdf 69 kB)
 2. Projekt "Vysoké Veselí inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 – I. etapa"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 33 kB)
 3. Projekt "Sportem proti rasismu a předsudkům – workoutové hřiště"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 72 kB)
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 10. 3. 2021  
  [16.03.2021 - 31.12.2021] (pdf 110 kB)
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 7. 6. 2021  
  [17.06.2021 - 31.12.2021] (pdf 103 kB)
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2021
  [16.12.2020 - 31.12.2022]
 2. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2020
  [29.11.2019 - 31.12.2021]
 3. Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2019 - 2021  
  [27.12.2017 - do aktualizace] (pdf 34 kB)
 4. Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 - 2023  
  [29.11.2019 - do aktualizace] (pdf 112 kB)
 5. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022 - 2024  
  [16.112.2020 - do aktualizace] (pdf 99 kB)
 6. Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2019  
  [24.06.2020 - 30.06.2021] (pdf 2032 kB)
 7. Na Monitoru Ministerstva financí jsou zveřejněné rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění
  [11.11.2019 - bez časového omezení]
Informace stavebního úřadu
 1. Stavební úřad v současné době nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf nebo *.doc
Informace městského úřadu
 1. Záměr Města Vysoké Veselí prodeje stavebních pozemků
  [22.06.2021 - 16.07.2021] (pdf 54 kB)
 2. Informační leták Oblasní charity Jičín
  [18.06.2021 - 31.07.2021] (pdf 64 kB)
 3. Schválený závěrečný účet za rok 2020 města Vysokého Veselí
  [11.06.2021 - do schválení ZÚ za následující rok] (pdf 6078 kB)
 4. Pozvánka na úvodní jednání o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Vysoké Veselí
  [09.06.2021 - 29.06.2021] (pdf 81 kB)
 5. Pozvánka na úvodní jednání o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Veselská Lhota
  [09.06.2021 - 29.06.2021] (pdf 82 kB)
 6. Veřejná nabídka prodeje pozemků
  [13.05.2021 - 30.05.2021] (pdf 1122 kB)
 7. Návrh závěrečného účtu za rok 2020 města Vysokého Veselí
  [12.05.2021 - 30.06.2021] (pdf 1158 kB)
 8. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
  [11.05.2021 - 30.05.2021] (pdf 201 kB)
 9. Ukončení mimořádných veterinárních opatření
  [28.04.2021 -30.05.2021] (pdf 350 kB)
 10. Veřejná nabídka pronájmu pozemku č. 73/1
  [22.04.2021 -30.05.2021] (pdf 71 kB)
 11. Veřejná výhláška o placení daně z nemovitostí
  [20.04.2021 -30.05.2021] (pdf 80 kB)
 12. Informace pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
  [20.04.2021 -30.05.2021] (pdf 77 kB)
 13. Krizová opatření vlády České republiky
  [Aktualizace ze dne 18. 3. 2021]
 14. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru VV
  [11.09.2020 - do aktualizace] (pdf 89 kB)
 15. Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci
  [12.03.2019 - do rozhodnutí o pronájmu] (pdf 88 kB)
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysoké Veselí pro TJ Sokol
  [27.05.2021 - 31.12.2022] (pdf 55 kB)
 2. Smlouva o dílo "Workoutové hřiště"
  [02.09.2020 - 31.12.2021] (pdf 122 kB)
 3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2020   [20.02.2020 - 31.03.2023] (pdf 767 kB)
 4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2019   [19.11.2019 - 31.03.2022] (pdf 830 kB)
 5. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 6. Územní plán města Vysoké Veselí- LOKALITA Z1 - konečná verze  
  [20.03.2014 - do aktualizace]
 7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  
  [16.08.2017 - trvale] (pdf 1701 kB)
 8. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.2006 - do aktualizace] (pdf 59 kB)
Dokumenty svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
 1. Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
  [25.11.2020 - 31.12.2021] (pdf 204 kB)
 2. Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchlumí za rok 2020
  [11.06.2021 - do schválení návrhu] (pdf 15924 kB)
 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022-2024
  [11.06.2021 - do schválení návrhu] (pdf 41 kB)
 4. Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2021
  [25.11.2020 - do schválení návrhu] (pdf 96 kB)
 5. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace] (pdf 39 kB)
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu
 3. Archiv informačních dokumentů svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů