znak panorama
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů"
  [19.03.2018 - 31.12.2021]
 2. Projekt "Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí"
  [20.11.2017 - 31.12.2020]
 3. Projekt "Školní zahrada"
  [12.09.2017 - 30.09.2020]
 4. Bezpečné a bezbariérové chodníky - I. a II. etapa
  [02.11.2016 - 02.11.2019]
 5. Pořízení zametacího vozu
  [02.11.2016 - 02.11.2019]
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 4. 3. 2019  
  [20.03.2019 - 31.12.2019]
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 29. 5. 2019  
  [03.06.2019 - 31.12.2019]
 3. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 28. 8. 2019  
  [16.09.2019 - 31.12.2019]
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2019
  [22.12.2018 - 31.12.2019]
 2. Rozpočet a rozpočtové změny města v roce 2018
  [01.01.2019 - 31.12.2019]
 3. Rozpočtový výhled pro roky 2017 - 2019  
  [21.03.2017 - do aktualizace]
 4. Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2019 - 2021  
  [27.12.2017 - do aktualizace]
 5. Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2018  
  [03.06.2019 - 30.06.2020]
Informace stavebního úřadu
 1. Stavební úřad v současné době nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf
Informace městského úřadu
 1. Výzva občanům vlastnící nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru VV
  [12.09.2019 - 30.09.2019]
 2. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru VV
  [12.09.2019 - do aktualizace]
 3. Opatření obecné povahy při nedostatku vody
  [05.06.2019 - do odvolání]
 4. Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci od 1. 6. 2019
  [12.03.2019 - do rozhodnutí o pronájmu]
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Smlouva o dílo "Oprava hygienických zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí"   [20.03.2017 - 20.03.2020]
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova"  
  [03.01.2017 - 03.01.2020]
 3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2018   [05.02.2018 - 01.02.2021]
 4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2017   [01.02.2017 - 01.02.2020]
 5. Dotace z rozpočtu města Vysokého Veselí tv. jednotě Sokol Vysoké Veselí
  [20.03.2017 - 30.01.2020]
 6. Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS
  [06.12.2016 - 03.01.2020]
 7. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 8. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
  [15.11.2016 - 03.01.2020]
 9. Územní plán města Vysoké Veselí - LOKALITA Z1 - konečná verze  
  [20.03.2014 - do aktualizace]
 10. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  
  [16.08.2017 - trvale]
 11. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.206 - do aktualizace]
Dokumenty svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
 1. Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
  [03.12.2018 - 31.12.2019]
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2018
  [24.05.2019 - 30.06.2020]
 3. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS Podchlumí
  [6.12.2016 - 7.12.2019]
 4. Dodatek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS Podchlumí
  [02.01.2017 - 03.01.2020]
 5. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace]
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu
 3. Archiv informačních dokumentů svazku obcí Mikroregionu Podchlumí