znak panorama
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí"  
  [20.11.2017 - 31.12.2020]
 2. Projekt "Školní zahrada"   [12.09.2017 - 30.09.2018]
 3. Pořízení zametacího vozu   [02.11.2016 - 02.11.2018]
 4. Bezpečné a bezbariérové chodníky - I. a II. etapa   [02.11.2016 - 02.11.2019]
 5. Podpora Královéhradeckého kraje na opravu ulice Zahradní ve Vysokém Veselí   [29.09.2015 - 29.09.2018]
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 18. 12. 2017  
  [27.12.2017 - 31.03.2018]
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města na rok 2018    [27.12.2017 - do schválení rozpočtu na rok 2019]
 2. Rozpočtový výhled pro roky 2017 - 2019  
  [21.03.2017 - do aktualizace]
 3. Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2019 - 2021  
  [27.12.2017 - do aktualizace]
 4. Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2016  
  [26.04.2017 - 30.06.2018]
Informace stavebního úřadu
 1. Stavební úřad v současné době nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf
Informace městského úřadu
 1. Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v 1. a 2. kole ve Vysokém Veselí
  [13.01.2018 - 25.2.2018]
 2. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
  [13.02.2018 - 04.03.2018]
 3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o odpadech
  [20.12.2017 - 31.01.2018]
 4. Informační leták města Vysokého Veselí - změna svozu odpadů  
  [21.07.2016 - do aktualizace]
 5. Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 2. 2017   [14.02.2017 - do aktualizace]
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Smlouva o dílo "Oprava hygienických zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí"   [20.03.2017 - 20.03.2020]
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova"  
  [03.01.2017 - 03.01.2020]
 3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2017   [01.02.2017 - 01.02.2020]
 4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2016   [09.02.2016 - 09.02.2019]
 5. Dotace z rozpočtu města Vysokého Veselí tv. jednotě Sokol Vysoké Veselí
  [20.03.2017 - 30.01.2020]
 6. Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS
  [06.12.2016 - 03.01.2020]
 7. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 8. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
  [15.11.2016 - 03.01.2020]
 9. Územní plán města Vysoké Veselí - LOKALITA Z1 - konečná verze  
  [20.03.2014 - do aktualizace]
 10. Smlouva o provedení díla "Školní zahrada"  
  [17.05.2017 - 17.05.2018]
 11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  
  [16.08.2017 - trvale]
 12. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.206 - do aktualizace]
Dokumenty Mikroregionu Podchlumí
 1. Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
  [08.01.2018 - do aktualizace]
 2. Oznámení města Vysoké Veselí o povinně zveřejňovaných dokumentech mikroregionu Podchlumí
  [08.12.2017 - do aktualizace]
 3. Dodatek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS Podchlumí
  [02.01.2017 - 03.01.2020]
 4. Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2018
  [08.12.2017 - do schválení rozpočtu na rok 2019]
 5. Schválený závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016
  [20.06.2017 - 30.06.2018]
 6. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace]
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu