Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ► Úřední deska
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Vysoké Veselí inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z1 – I. etapa"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 33 kB)
 2. Projekt "Sportem proti rasismu a předsudkům – workoutové hřiště"
  [18.08.2020 - 31.12.2023] (pdf 72 kB)
 3. Projekt "Zateplení budovy zámku ZŠ v obci Vysoké Veselí"
  [04.08.2021 - 31.12.2024] (pdf 266 kB)
 4. Projekt "Pořízeni decentrální vzduchotechniky do budovy zámku ZŠ v obci Vysoké Veselí"
  [06.08.2021 - 31.12.2024] (pdf 143 kB)
 5. Projekt "Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí"
  [29.03.2022 - 31.12.2025] (pdf 73 kB)
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 7. 3. 2022  
  [23.03.2022 - 31.12.2022] (pdf 95 kB)
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 1. 6. 2022  
  [13.06.2022 - 31.12.2022] (pdf 107 kB)
 3. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 20. 7. 2022  
  [31.07.2022 - 31.12.2022] (pdf 83 kB)
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2022
  [14.12.2021 - 31.12.2023]
 2. Rozpočet města a rozpočtová opatření v roce 2021
  [16.12.2020 - 31.12.2022]
 3. Schválený střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2021 - 2023  
  [29.11.2019 - do aktualizace] (pdf 112 kB)
 4. Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro roky 2022 - 2024  
  [16.12.2020 - do aktualizace] (pdf 99 kB)
 5. Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2023 - 2025  
  [14.12.2021 - do aktualizace] (pdf 58 kB)
 6. Na Monitoru Ministerstva financí jsou zveřejněné rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění
  [11.11.2019 - bez časového omezení]
Informace stavebního úřadu
 1. Stavební úřad v současné době nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf nebo *.doc
Informace městského úřadu
 1. Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
  [04.07.2022 - 31.07.2022] (pdf 172 kB)
 2. Náborový plakát Policie České Republiky
  [03.06.2022 - 31.12.2022] (pdf 8199 kB)
 3. Schválený Závěrečný účet za rok 2021 města Vysokého Veselí
  [02.06.2022 - 31.12.2022] (pdf 3417 kB)
 4. Pravidla pro napouštění bazénu z vodovodu
  [22.05.2022 - 31.08.2022] (pdf 428 kB)
 5. Dotační program - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti
  [16.05.2022 - 31.08.2022] (pdf 2823 kB)
 6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
  [04.05.2022 - do schválení] (pdf 61 kB)
 7. Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
  [02.05.2022 - 30.06.2022] (pdf 3845 kB)
 8. Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022
  [15.11.2021 - do schválení] (pdf 85 kB)
 9. Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2022
  [15.11.2021 - do schválení] (pdf 65 kB)
 10. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
  [15.11.2021 - do aktualizace] (pdf 247 kB)
 11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
  [15.11.2021 - do uktualizace] (pdf 60 kB)
 12. Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
  [27.08.2021 - do aktualizace] (pdf 110 kB)
 13. Veřejná nabídka pronájmu nebytové prostory v č.p. 2 (kulturní dům) jako restauraci
  [12.03.2019 - do rozhodnutí o pronájmu] (pdf 88 kB)
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Program zlepšování kvality ovzduš   [28.02.2022 - do aktualizace] (pdf 6119 kB)
 2. Informace občanům o odpadovém hospodářství města rok 2021  
  [20.02.2022 - do aktualizace] (pdf 57 kB)
 3. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2022   [07.02.2022 - 28.02.2025] (pdf 1695 kB)
 4. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků v kú. Vysoké Veselí a Veselská Lhota   [30.09.2021 - 30.09.2022] (pdf 314 kB)
 5. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2021   [20.07.2021 - 31.12.2024] (pdf 51 kB)
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vysoké Veselí pro TJ Sokol
  [27.05.2021 - 31.12.2022 (pdf 55 kB)
 7. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2020   [20.02.2020 - 31.03.2023] (pdf 767 kB)
 8. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2019   [19.11.2019 - 31.03.2022] (pdf 830 kB)
 9. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 10. Územní plán města Vysoké Veselí - úplné znění po Změně č. 1“.  
  [09.09.2021 - do aktualizace]
 11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  [16.08.2017 - trvale] (pdf 1701 kB)
 12. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.2006 - do aktualizace] (pdf 59 kB)
Dokumenty svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
 1. Oznámení svazku obcí Mikroregionu Podchlumí o povinně zveřejňovaných dokumentech
  [31.01.2022 - do aktualizace] (pdf 134 kB)
 2. Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2021 - návrh
  [26.05.2022 - do schválení] (pdf 2009 kB)
 3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Podchlumí 2022-2024
  [11.06.2021 - do schválení návrhu] (pdf 41 kB)
 4. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace] (pdf 39 kB)
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu
 3. Archiv informačních dokumentů svazku obcí Mikroregionu Podchlumí
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů