znak panorama
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 6. 3. 2017  
  [10.03.2017 - 31.12.2017]
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 26. 4. 2017  
  [05.05.2017 - 31.12.2017]
 3. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 24. 7. 2017  
  [10.08.2017 - 31.12.2017]
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města na rok 2017   [03.01.2017 - 31.12.2018]
 2. Rozpočtové změny č.   1/2017   [08.03.2017 - 31.12.2017]
 3. Rozpočtové změny č.   2/2017   [27.04.2017 - 31.12.2017]
 4. Rozpočtové změny č.   3/2017   [10.01.2017 - 31.12.2017]
 5. Rozpočtové změny č.   4/2017   [26.01.2017 - 31.12.2017]
 6. Rozpočtové změny č.   5/2017   [17.03.2017 - 31.12.2017]
 7. Rozpočtové změny č.   6/2017   [24.03.2017 - 31.12.2017]
 8. Rozpočtové změny č.   7/2017   [06.05.2017 - 31.12.2017]
 9. Rozpočtové změny č.   8/2017   [23.06.2017 - 31.12.2017]
 10. Rozpočtové změny č.   9/2017   [14.07.2017 - 31.12.2017]
 11. Rozpočtové změny č. 10/2017   [27.09.2017 - 31.12.2017]
 12. Rozpočtové změny č. 11/2017   [11.10.2017 - 31.12.2017]
 13. Rozpočtový výhled pro roky 2017 - 2019  
  [21.03.2017 - do aktualizace]
 14. Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2016  
  [26.04.2017 - 30.06.2018]
Informace stavebního úřadu
 1. V současné době stavební úřad nezpracovává dokumenty požadující zveřejnění na úřední desce.
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf
Informace městského úřadu
 1. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
  [17.10.2017 - 04.11.2017]
 2. Pozvánka na veřejné jednání městského zastupitelstva dne 23. října 2017  
  [13.10.2017 - 24.10.2017]
 3. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
  [03.10.2017 - 22.10.2017]
 4. Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém Kraji  
  [20.09.2017 - 6.10.2017]
 5. Veřejná nabídka na pronajem nebytových prostory v č.p. 2 (kulturní dům)  [19.05.2017 - do poskytnutí pronájmu]
 6. Informační leták města Vysokého Veselí - změna svozu odpadů  
  [21.07.2016 - do aktualizace]
 7. Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 2. 2017   [14.02.2017 - do aktualizace]
 8. Částečná uzavírka (pro vozidla nad 4,5 t) silnice v prostoru mostu přes mlýnský náhon u Nového rybníka  [14.05.2015 - do odvolání]
Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Školní zahrada"   [12.09.2017 - 30.09.2018]
 2. Pořízení zametacího vozu   [02.11.2016 - 02.11.2017]
 3. Bezpečné a bezbariérové chodníky - I. a II. etapa   [02.11.2016 - 02.11.2019]
 4. Podpora Královéhradeckého kraje na opravu ulice Zahradní ve Vysokém Veselí   [29.09.2015 - 29.09.2018]
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Smlouva o dílo "Oprava hygienických zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí"   [20.03.2017 - 20.03.2020]
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova"  
  [03.01.2017 - 03.01.2020]
 3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2017   [01.02.2017 - 01.02.2020]
 4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2016   [09.02.2016 - 09.02.2019]
 5. Dotace z rozpočtu města Vysokého Veselí tv. jednotě Sokol Vysoké Veselí  
  [20.03.2017 - 30.01.2020]
 6. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 7. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
  [15.11.2016 - 03.01.2020]
 8. Územní plán města Vysoké Veselí - LOKALITA Z1 - konečná verze  
  [20.03.2014 - do aktualizace]
 9. Smlouva o provedení díla "Školní zahrada"  
  [17.05.2017 - 17.05.2018]
 10. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  
  [16.08.2017 - trvale]
 11. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.206 - do aktualizace]
Dokumenty Mikroregionu Podchlumí
 1. Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí  
  [13.03.2017 - do aktualizace]
 2. Dodatek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS Podchlumí  
  [02.01.2017 - 02.01.2020]
 3. Rozpočtové opatření Mikroregionu Podchlumí číslo 1/2017  
  [20.03.2017 - 31.12.2017]
 4. Rozpočtové opatření Mikroregionu Podchlumí číslo 2/2017  
  [20.03.2017 - 31.12.2017]
 5. Rozpočtové opatření Mikroregionu Podchlumí číslo 3/2017  
  [15.05.2017 - 31.12.2017]
 6. Rozpočtové opatření Mikroregionu Podchlumí číslo 4/2017  
  [20.06.2017 - 31.12.2017]
 7. Schválený závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016  
  [20.06.2017 - 30.06.2018]
 8. Rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2015-2019  
  [13.03.2017 - do aktualizace]
 9. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí  
  [17.06.2014 - do aktuallizace]
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu