znak panorama
Úřední deska

 U všech dokumentů je uvedeno vyvěšeno [od - do]. Po uplynutí doby vyvěšení je naleznete v archivu seřazeném podle data vyvěšení.

Povinná publicita - realizované projekty se spolufinancováním EU a dalšími státními fondy
 1. Projekt "Dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů"  
  [19.03.2018 - 31.12.2020]
 2. Projekt "Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí"  
  [20.11.2017 - 31.12.2020]
 3. Projekt "Školní zahrada"   [12.09.2017 - 30.09.2018]
 4. Pořízení zametacího vozu   [02.11.2016 - 02.11.2018]
 5. Bezpečné a bezbariérové chodníky - I. a II. etapa   [02.11.2016 - 02.11.2019]
 6. Podpora Královéhradeckého kraje na opravu ulice Zahradní ve Vysokém Veselí   [29.09.2015 - 29.09.2018]
Zápisy z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 1. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 14. 3. 2018  
  [24.03.2018 - 31.12.2018]
 2. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 12. 6. 2018  
  [27.06.2018 - 31.12.2018]
 3. Zápis z veřejné schůze městského zastupitelstva ze dne 10. 9. 2018  
  [20.09.2018 - 31.12.2018]
 4. Zápis z ustavujícího veřejného zasedání městského zastupitelstva Vysoké Veselí ze dne 1. 11. 2018  
  [09.11.2018 - 31.03.2019]
Informace o rozpočtu
 1. Rozpočet města na rok 2018    [27.12.2017 - 31.12.2018]
 2. Rozpočtové změny č. 1/2018    [01.03.2018 - 31.12.2018]
 3. Rozpočtové změny č. 2/2018    [16.03.2018 - 31.12.2018]
 4. Rozpočtové změny č. 3/2018    [29.03.2018 - 31.12.2018]
 5. Rozpočtové změny č. 4/2018    [29.05.2018 - 31.12.2018]
 6. Rozpočtové změny č. 5/2018    [20.06.2018 - 31.12.2018]
 7. Rozpočtové změny č. 6/2018    [11.07.2018 - 31.12.2018]
 8. Rozpočtové změny č. 7/2018    [01.08.2018 - 31.12.2018]
 9. Rozpočtové změny č. 8/2018    [30.08.2018 - 31.12.2018]
 10. Rozpočtové změny č. 9/2018    [12.09.2018 - 31.12.2018]
 11. Rozpočtové změny č. 10/2018    [05.11.2018 - 31.12.2018]
 12. Rozpočtový výhled pro roky 2017 - 2019  
  [21.03.2017 - do aktualizace]
 13. Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2019 - 2021  
  [27.12.2017 - do aktualizace]
 14. Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2017  
  [11.05.2018 - 30.06.2019]
Informace stavebního úřadu
 1. Veřejnoprávní smlouva "Modernizace farmy Kozojedy"
  [31.10.2018 - 15.11.2018]
 2. Potřebujete-li podat žádost na stavební úřad, múžete si zde stáhnout požadovaný formulář ve formátu *.pdf
Informace městského úřadu
 1. Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
  [12.11.2018 - 20.12.2018]
 2. Výběrové řízení – zaměstnanec na pozici vedoucí stavebního úřadu
  [02.11.2018 - 01.12.2018]
 3. Výsledky voleb do zastupitelstva města Vysoké Veselí v roce 2018
  [07.10.2018 - 15.11.2018]
 4. Zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénů, mytí aut a zavlažování sportovišť
  [01.08.2018 - do odvolání]
 5. Informační leták ke svozu komunálního odpadu
  [09.05.2018 - do aktualizace]
 6. Informační leták města Vysokého Veselí - změna svozu odpadů
  [21.07.2016 - do aktualizace]
 7. Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizované údaje k 1. 2. 2017
  [14.02.2017 - do aktualizace]
Informace městského úřadu s dlouhodobou platností
 1. Smlouva o dílo "Oprava hygienických zařízení v budově základní školy ve Vysokém Veselí"   [20.03.2017 - 20.03.2020]
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Oprava chodníku v ulici Husova"  
  [03.01.2017 - 03.01.2020]
 3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2018   [05.02.2018 - 01.02.2021]
 4. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2017   [01.02.2017 - 01.02.2020]
 5. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na provoz Charitni pečovatelské služby na rok 2016   [09.02.2016 - 09.02.2019]
 6. Dotace z rozpočtu města Vysokého Veselí tv. jednotě Sokol Vysoké Veselí
  [20.03.2017 - 30.01.2020]
 7. Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS
  [06.12.2016 - 03.01.2020]
 8. Územní plán města Vysoké Veselí   [18.12.2011 - do aktualizace]
 9. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  
  [15.11.2016 - 03.01.2020]
 10. Územní plán města Vysoké Veselí - LOKALITA Z1 - konečná verze  
  [20.03.2014 - do aktualizace]
 11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysoké Veselí za období 01/2013 – 01/2017  
  [16.08.2017 - trvale]
 12. Jednací řád zastupitelstva Vysokého Veselí   [13.12.206 - do aktualizace]
Dokumenty Mikroregionu Podchlumí
 1. Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Podchlumí
  [08.01.2018 - do aktualizace]
 2. Oznámení města Vysoké Veselí o povinně zveřejňovaných dokumentech mikroregionu Podchlumí
  [08.12.2017 - do aktualizace]
 3. Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2019
  [09.11.2018 - 26.11.2018]
 4. Návrh rozpočtového výhledu svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2019 - 2022
  [09.11.2018 - 26.11.2018]
 5. Dodatek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí spolku MAS Podchlumí
  [02.01.2017 - 03.01.2020]
 6. Schválený rozpočet svazku obcí Mikroregionu Podchlumí na rok 2018
  [08.12.2017 - do schválení rozpočtu na rok 2019]
 7. Schválený závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2016
  [20.06.2017 - 30.06.2018]
 8. Seznam členských obcí Mikroregionu Podchlumí
  [17.06.2014 - do aktuallizace]
Archiv
 1. Archiv zápisů z veřejných schůzí městského zastupitelstva
 2. Archiv informačních dokumentů městského úřadu