znak panorama

Město Vysoké Veselí nevydává právní předpisy, ale pouze statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Přehled platných vyhlášek v úplném znění
  1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích
    a) Poplatek ze psů
    b) Poplatek za užívání veřejného prostranství
    c) Poplatek ze vstupného


  2. Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vysoké Veselí

  4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zpět na veřejné informace