znak panorama

Město Vysoké Veselí nevydává právní předpisy, ale pouze statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Přehled vyhlášek v úplném znění
 1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky obce Vysoké Veselí č. 4/2006 o zákazu některých druhů paliv pro malé zdroje znečišťování a č. 5/2010 o místním poplatku za provoz VHP a jiných technických zařízení

 2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích
  a) Poplatek ze psů
  b) Poplatek za užívání veřejného prostranství
  c) Poplatek ze vstupného


 3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 obce Vysoké Veselí o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území

 4. Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Obecně závazná vyhláška obce Vysoké Veselí č.1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vysoké Veselí
Zpět na veřejné informace