znak panorama
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Název Město Vysoké Veselí
2. Důvod a způsob založení Viz. článek   Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
Viz. oblast: Organizační struktura
Seznam organizací
4. Kontaktní spojení Adresa: Mírové nám. 9, 507 03 Vysoké Veselí
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Telefonní čísla: 493 520 249, mob 607 844 952 - starosta města, 493 524 870 - účetní
web: www.vysokeveseli.cz
e-mail: mesto@vysokeveseli.cz
IDDS: ii5bafb
5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna - Nová Paka, 1162869379/0800
6. IČ 272418
7. DIČ není přiděleno
8. Dokumenty 8.1 Hlavní dokumenty
  Územní plán města Vysoké Veselí
  Aktuální dokumenty na úřední desce
  Dokumenty uložené v archivu úřední desky
  Archiv zápisů jednání městského zastupitelstva
 
8.2 Rozpočty
  Rozpočet na rok 2015
  Rozpočet na rok 2016
  Rozpočet na rok 2017
  Rozpočet na rok 2018
  Rozpočet na rok 2019
9. Žádosti o informace Žádosti o informace, stížnosti, předkládání návrhů a podnětů mohou být předkládány ústně nebo písemně v kanceláři starosty nebo telefonicky (493 592 204) v době stanovených úředních hodin.
10. Příjem žádostí a dalších podání Viz. články:
11. Opravné prostředky Viz. článek    Opravné prostředky
12. Formuláře Viz. oblast   Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Viz. oblast    Návody pro řešení životních situací
14. Předpisy 14.1   Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy - místní veřejné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací 15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - žádná nejsou
16. Licenční smlouvy V současné době neposkytuje město Vysoké Veselí žádné výhradní licence podle §14 odst.4 zák. č.106/1999 Sb.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018
©2007 Město Vysoké Veselí