Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ► Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Název Město Vysoké Veselí
2. Důvod a způsob založení Viz. článek   Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
Viz. oblast: Organizační struktura
Seznam organizací
4. Kontaktní spojení Adresa: Mírové nám. 9, 507 03 Vysoké Veselí
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Telefonní čísla: 493 520 249, mob 607 844 952 - starosta města, 493 524 870 - účetní
web: www.vysokeveseli.cz
e-mail: mesto@vysokeveseli.cz
IDDS: ii5bafb
5. Případné platby lze poukázat Česká spořitelna - Nová Paka, 1162869379/0800
6. IČ 272418
7. DIČ není přiděleno
8. Dokumenty 8.1 Hlavní dokumenty
  Územní plán města Vysoké Veselí
  Aktuální dokumenty na úřední desce
  Dokumenty uložené v archivu úřední desky
  Archiv zápisů jednání městského zastupitelstva
 
8.2 Rozpočty
  Rozpočet na rok 2015 [pdf 24 kB]
  Rozpočet na rok 2016 [pdf 38 kB]
  Rozpočet na rok 2017 [pdf 33 kB]
  Rozpočet na rok 2018 [pdf 33 kB]
  Rozpočet na rok 2019 [pdf 363 kB]
  Rozpočet na rok 2020 [pdf 95 kB]
9. Žádosti o informace Žádosti o informace, stížnosti, předkládání návrhů a podnětů mohou být předkládány ústně nebo písemně v kanceláři starosty nebo telefonicky (493 592 204) v době stanovených úředních hodin.
10. Příjem žádostí a dalších podání Viz. články:
11. Opravné prostředky Viz. článek    Opravné prostředky
12. Formuláře Viz. oblast   Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Viz. oblast    Návody pro řešení životních situací
14. Předpisy 14.1   Nejdůležitější používané předpisy
14.2   Vydané právní předpisy - místní veřejné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací 15.1   Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - žádná nejsou
16. Licenční smlouvy V současné době neposkytuje město Vysoké Veselí žádné výhradní licence podle §14 odst.4 zák. č.106/1999 Sb.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2020 [pdf 72 kB]
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 [pdf 96 kB]
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů