Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Návody na řešení životních situací

Řešení životních situací:
V době úředních hodin pracovníci Městského úřadu Vysoké Veselí vám poskytnou potřebné informace k vyřízení vašich žádostí. Pokud vaše žádost nespadá do kompetence místního úřadu (viz seznam uvedený níže), je nutno se obrátit na příslušný odbor Městského úřadu v Jičíně s rozšířenou působností.

Na místním matričním úřadu můžete žádat:
přihlášení k trvalému pobytu
změnu jména
obřad k uzavření manželství
osvědčení pro uzavření církevního sňatku
vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
určení otcovství

Vyřizuje: Alena Čížková, matrikářka
Telefon: 493 524 870, e-mail: acizkova@tiscali.cz

Na místním stavebním úřadu můžete žádat:
stavební povolení
vydání územního rozhodnutí
povolení odstranění stavby

Vyřizuje: Jíří Šulc, pracovník stavebního úřadu
Telefon: 493 524 360, e-mail: stavebniurad@vysokeveseli.cz

Úřední hodiny
pondělí, středa 8:00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Poskytování charitní pečovatelské služby
  1. Základní informace o poskytování charitní pečovatelské služby   [pdf]
  2. Vzor smlouvy o poskytování charitní pečovatelské služby   [pdf]
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů