Přejít na obsah
znak panorama
 Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Sazebník
Sazebník úhrad za poskytování informací
a) Kopírování dokumentů (černobílé)
   1  kopie formátu A4 jednostranná       2,-  Kč
   1  kopie formátu A4 oboustranná        3,-  Kč
   1  kopie formátu A3 jednostranná       4,-  Kč
   1  kopie formátu A3 oboustranná        6,-  Kč

b) Tisk z počítače na tiskárně
   1 tisk formátu A4 černobílý               5,- Kč

c)  Vyhledávání a zpracování informace
     mzdové náklady (při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací 
     za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené  
     s vyhledáváním a vyhotovením informací)   250,- Kč

d) Poštovné
     dle aktuálních tarifů České pošty

e) Odkaz na údaj zveřejněný na Internetu - zdarma

Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů