znak panorama
Formuláře matričního úřadu:

Formuláře stavebního úřadu: 
 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [ pdf ]
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [ [pdf] ]
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [ pdf ]
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [ pdf ]
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [ pdf ]
 6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [ pdf ]
 7. Žádost o územní souhlas [ pdf ]
 8. Ohlášení stavby [ pdf ]
 9. Žádost o stavební povolení [ pdf ]
 10. Oznámení stavebního záměru [ pdf ]
 11. Oznámení o užívání stavby [ pdf ]
 12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [ pdf ]
 13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby [ pdf ]
 14. Žádost o oznámení změny v užívání stavby [ pdf ]
 15. Ohlášení odstranění [ pdf ]
 16. Žádost o územně plánovací informaci [ pdf ]
 17. žádost o územně plánovací informaci (jednoduché stavby) [ pdf ]
 18. Žádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [ pdf ]
Zpět na veřejné informace