Úvodní stránka ►  Povinně zveřejňované informace ► Formuláře
Formuláře a pokyny matričního úřadu: Formuláře stavebního úřadu: 
 1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [pdf 324 kB]  [docx 42 kB]
 2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [pdf 317 kB]  [docx 41 kB]
 3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [pdf 457 kB]  [ docx 40 kB]
 4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [pdf 233 kB]  [ docx 48 kB]
 5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [pdf 229 kB]  [ docx 36 kB]
 6. Žádost o vydání společného povolení [pdf 430 kB]  [ docx 46 kB]
 7. 7-Oznámení záměru [pdf 307 kB]  [ docx 39 kB]
 8. Ohlášení stavby [pdf 244 kB]  [ docx 38 kB]
 9. Žádost o stavební povolení [pdf 241 kB]  [ docx 39 kB]
 10. Oznámení stavebního záměru [pdf 236 kB]  [ docx 37 kB]
 11. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [pdf 104 kB]  [ docx 39 kB]
 12. Žádost o povolení předčasného užívání stavby [pdf 398 kB]  [ docx 39 kB]
 13. Žádost o oznámení změny v užívání stavby [pdf 227 kB]  [ docx 39 kB]
 14. Ohlášení odstranění [pdf 230 kB]  [ docx 37 kB]
 15. Splečné oznámení záměru [pdf 323 kB]  [ docx 41 kB]
 16. Žádost o vydání souhlasu [pdf 35 kB]  [ docx 17 kB]
 17. žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby [pdf 58 kB]  [ docx 24 kB]
 18. Čestné prohlášení o provedení stavby [pdf 21 kB]  [ docx 16 kB]
 19. Čestné prohlášení stavebního dozora [pdf 42 kB]  [ docx 23 kB]
 20. Ohlášení dokončení stavby [pdf 49 kB]  [ docx 32 kB]
 21. Oznámení termínu zahájení realizace stavby [pdf 50 kB]  [ docx 16 kB]
 22. Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení [pdf 41 kB]  [ docx 15 kB]
 23. Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu [pdf 77 kB]  [ docx 18 kB]
Zpět
Prohlášení o přístupnosti        Prohlášení o ochraně osobních údajů