Závěrečný účet města Vysoké Veselí za rok 2014

  1. Výkaz hodnocení plnění rozpočtu města Vysoké Veselí   [pdf]
  2. Investiční fond   [pdf]
  3. Fond kulturních a sociálních potřeb   [pdf]
  4. Výkaz zisku a ztráty   [pdf]
  5. Rezervní fond   [pdf]
  6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysoké Veselí za rok 2014   [pdf]
  7. Základní škola a Mateřská škola Vysoké Veselí - rozvaha   [pdf]
  8. Přílohy Základní školy a Mateřské školy ve Vysokém Veselí   [pdf]
  9. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní a Mateřské školy ve Vysokém Veselí   [pdf]