Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2013

  1. Závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2013   [pdf]
  2. Rozvaha   [pdf]
  3. Výkaz zisku a ztráty   [pdf]
  4. Kontrola vnitrovýkazových vazeb   [pdf]
  5. Zpráva o výsledku přezkoumání   [pdf]
  6. Přílohy   [pdf]