Územní plán města Vysoké Veselí - LOKALITA Z1

  1. Územní studie - textová část   [pdf]
  2. Výkres parcelace   [pdf]
  3. Výkres dopravy   [pdf]
  4. Výkres sítí   [pdf]
  5. Koordinační výkres   [pdf]
  6. Výkres širších vztahů   [pdf]