Znak města uvedený v listině císařského vídeňského dvora
 

Znak Vysokého Veselí