Zpět
Pojď s náma holka zlatá mašírovat

      Hořickou kotlinou k nám v minulosti vpadávali Prušáci (viz Jiráskovi „Ztracenci“). V roce 1937 se konaly velké manévry kolem Vysokého Veselí. Byla to reakce na stále se zvyšující hrozbu Hitlera a nacistického Německa. Štáb manévrů sídlil na veselském náměstí v hostinci u Bílého lva. Silnicí se valila vojska, dělostřelectvo, pěchota, tanky, jezdectvo, cyklistický pluk, plukovní hudby – to všechno k veliké radosti nás, kluků. My jsme tehdy naši armádu milovali. Místní modistka využila situace a našila pro kluky zelené lodičky. Teď šlo jen o to, jakou hodnost si na lodičce peckami, nebo hvězdičkami vyznačit. Všiml jsem si, že naše kanape mělo potahovou látku vypnutou zlatýma pěticípkama. Stačila jedna – a hned jsem byl štábní kapitán…. Kamarádi loudili a pěticípky z kanape rychle mizely. Já jsem je nožem vydloubával tak dlouho, až se pod tatínkem rozevřelo kanape a já byl bit.
      V tu dobu pobýval u mojí babičky Vackové strýček Vacek. Přišel jsem ho navštívit. Zrovna psal v kuchyni noty a huboval, že se při tom vojenským kraválu nedá psát. Vzal si housle a šel na zahradu do altánku, kde měl na komponování klid. Po chvíli si mě zavolal, měl hotová slova k vojenskému pochodu. Naučil mě melodii, zpívali jsme dvojhlasně, třetí hlas si strýček vyhledával brnkáním na houslích. Později byla hotova verze, tu jsem se taky naučil.
      Kolem nás po silnici přecházela rota, vedená urostlým rotným a já mu z kraje příkopu salutoval. „Pojď s námi, štábní kapitáne“, zavolal na mě, a já šel vedle pana rotnýho až k Chotělicům. Tam byl odpočinek, vojáci seděli u příkopu a já se pochlubil, že znám úplně novou vojenskou písničku. Musel jsem ji zazpívat několikrát, až se to vojáci naučili. Potom mě pan rotný poslal zpátky domů, aby neměla o mne maminka strach. Ještě jsem zaslechl, když rota procházela Chotělicema, jak zpívají „Pojď s náma holka zlatá mašírovat“ ...atd. Ještě ten den se stalo, že se patrně ta samá rota zase přes Veselí vracela a zpívala právě tuto novou písničku. Strýček, když je slyšel, tak si myslel, že se zbláznil. Musel jsem se přiznat.
      S písničkou „Pojď s náma holka zlatá mašírovat“, se šlo s chutí v r. 1939 do mobilizace, v té době se stala erbovní písní naší armády. Pan režisér František Filip má v televizním seriálu „Byl jednou jeden dům“scénu, jak naši hoši s kufříky spěchají ke svým útvarům. Následuje záběr oblohy plné našich bojových letadel, podložený mužským sborem, jako chorálem, který zpívá právě tuto písničku. Následovala zrada západních mocností a kapitulace. Někdo z bezmocného vzteku zplodil ne příliš povedenou parodii: „Pojď s náma ty Adolfe mašírovat, ať taky něco užiješ. Až budou české bomby s nebe padat, ty taky jednu dostaneš. Dostaneš ji do hlavy, žádnej ti ji nespraví, pak bude celá Třetí říše koukat, jak umí Češi bojovat. Češi bojovali velmi statečně, z těch našich asi 700 letců, kteří odešli bojovat, se vrátila necelá polovička. A jaká byla odměna? – o tom se příliš nemluví. Jsou v tom asi etické zábrany, kdo by rád zveřejňoval to, že se v našem národu našli vrazi a mučitelé, jako tomu bylo u Němců. To zůstane ostudou minulého režimu na věčné časy a nikdy jinak.
Zpět