Zpět

V roce 2008 proběhla rekonstrukce střechy domu čp. 26 ve Vysokém Veselí. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

Pohled na dům čp. 26 od jihovýchodu

Pohled na dům čp. 26 od jihozápadu

Pohled na dům čp. 26 z ulice

Podloubí domu čp. 26
Zpět